Elektrik Taahhüt

Çeşitli işlevlerde her türlü yapı grubunda elektrik tesisatının bütün
uygulamalarını gerçekleştirmek üzere uzmanlaşmış, konusunda aldığı eğitimi
deneyimiyle birleştirmiş, şantiye ortamında hızlı ve doğru düşünebilen, her
zaman çözüm odaklı hareket eden teknik kadrosuyla , prestijli yapılara Rota
imzasını atmaktadır.

Orta Gerilim Sistemi
• Havai Hat Enerji Taşıması
• Transformatör Montajı
• O.G Hücre Yerleşimi
• Yeraltı Kablo Dağıtımı
• Yerüstü Kablo Dağıtımı
• Güç Faktörü Düzeltilmesi
• Enerji Müsaadesi Alınması

Aydınlatma Sistemi
• Harici/Dahili Aydınlatma
• Aydınlatma Armatür Montajı
• Kablo/Busbar Dağıtımı
• Aydınlatma Pano Yerleşimi
• Acil Aydınlatma Sistemi

Topraklama / Yıldırımdan Korunma Sistemleri
• Temel Topraklaması
• Genel Saha Topraklaması
• Faraday Kafesi Uygulamaları
• Aktif Paratoner Sistemi

Otomasyon / Enstrumantasyon
Enerji Kontrol Sistemi
• Bina Otomasyonu
• Aydınlatma Otomasyonu
• Enerji İzleme Sistemi
• Enstrumentasyon ve Proses Uygulamaları

Zayıf Akım Sistemleri
• Yangın İhbar Sistemi
• Telefon/Data Sistemi
• Anons Sistemi
• CCTV Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemi
• Dahili Haberleşme Sistemi
• Otopark Giriş/Çıkış Sistemleri
• Müzik Yayın Sistemi
• Hastane Uygulama Sistemleri
• Merkezi Saat Sistemi